CuriadCwmniau yn gwasanaethu yr SRG


Cyhoeddiadau

Cylchgronau

Cyfnodolion

Ffansîns


Rhaglenni Teledu

S4C yw'r unig le ar hyn o bryd sy'n dangos fideos o ganeuon Cymraeg. Fe gynhyrchwyd nifer fawr o fideos i ddangos ar y sianel yn yr 80'au ar raglenni fel Fideo 9 a chyfres Syth. Mae'r rhaglenni hyn wedi gorffen erbyn hyn a prin yw'r cyfle i weld grwpiau Cymraeg ar y sianel. Er hynny mai Uned 5 yn dangos grwpiau yn eithaf rheolaidd.

Rhaglen ddiweddaraf S4C ar gyfer pop Cymraeg ydi Garej, cyfres sydd yn cael ei ddangos o Fehefin drwy Awst 1997.

Mae HTV Cymru yn cynhyrchu rhaglen Tribe ar gyfer pobl ifanc, sydd yn cynnwys nifer o gyfleoedd i weld rhai o fandiau iaith-Saesneg Cymru.

Heblaw am y gorsafoedd Prydeinig, mae yna ddau orsaf radio cenedlaethol yng Nghymru - Radio Cymru a Radio Wales. Yng Nghaerdydd ac Abertawe mae dau orsaf radio masnachol sydd wedi hen sefydlu, tra fod trwyddedi wedi ei rhoi ar gyfer gorsafoedd masnachol ar arfordiroedd Canolbarth a Gogledd Cymru.


Cynhyrchwyr Fideos

Mae gan S4C gontract gyda'r ddau gwmni annibynnol isod:

'Contract S4C'

Annibynnol


Cysylltiadau Amrywiol

Lluniau

Cwmniau hyrwyddo / rheoli

Trefnwyr Gigs

Mudiadau / Asiantaethau

Cwmniau Trefnu / Cyflenwi Gwybodaeth


Adnoddau Sain / Cerddoriaeth

Offer Sain


diweddarwyd ddiwethaf: 15 Ionawr 2004